Condicions generals de contractació

A continuació, us convidem a revisar el document condicions generals de contractació que regulen les condicions que regulen la reserva i la contractació de les activitats ofertes a través del wino.tours lloc web. En aquest sentit, l’ús i l’activitat a través d’aquesta pàgina web constitueixen, en allò que li sigui aplicable, l’acceptació d’aquestes Condicions Generals de Contractació i s’aplicarà a totes les activitats que adquireixi. Si teniu cap pregunta sobre ells, podeu contactar amb wino.tours mitjançant qualsevol dels mitjans que s’especifiquen a continuació.

Les presents Condicions Generals de Contractació s’han elaborat d’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic i el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Directiva general. Llei de defensa de consumidors i usuaris i altres lleis complementàries en matèria de contractació a distància.

Wino Tours es reserva el dret de modificar les Condicions Generals de Contractació en qualsevol moment. Totes les correccions es publicaran en línia. Malgrat l’anterior, com a usuari només estareu subjectes a la versió de les Condicions Generals de Contractació que vau acceptar en el moment de contractar l’activitat a través del lloc web.

Per la diferent naturalesa de les activitats que s’ofereixen en aquesta web. Les activitats s’han agrupat en els següents grups:

 • Escapades. Són aquelles activitats en què Wino Tours ofereix els serveis de tercers i actua com a simple intermediari de l’activitat. Ser el client que té la responsabilitat d’arribar pels seus propis mitjans als establiments on es realitza l’experiència.
 • Visites privades. Es tracta d’excursions d’un dia en què Wino Tours ofereix als seus clients un guia privat que s’encarrega de recollir-los i retornar-los al lloc que els clients vulguin. Acompanyant-los en tot moment durant l’activitat.

Com cal entendre, les responsabilitats de Wino Tours canvien en funció del servei contractat. Per aquest motiu, s’esmenta en cada punt si les condicions són aplicables a un o altre grup de productes. En el cas que les condicions s’apliquen a tots dos productes, utilitzarem la terminologia comuna: activitats.

Informació general i de contacte

La propietat d’aquest lloc web és propietat d’Ivan David Lacroix amb NIE x3059607D i les dades de contacte són:

Adreça: Bahia Palace IC / Gregal, 2 bjs A – Miami Platja (Mont Roig del Camp)
Telèfon de contacte: +34 650154109
Correu electrònic de contacte: info@wino.tours

Responsabilitat de l’Organitzador de l’activitat i Wino Tours

2.1 Tingueu en compte que l’Organitzador de les escapades (principalment cellers i empreses relacionades amb l’enocultura), i no Wino Tours, és:

 • El venedor, proveïdor i / o executor de l’activitat contractada;
 • La part amb qui es contracta per realitzar l’activitat; i
 • L’únic responsable de la realització de l’activitat contractada a través de Wino Tours.

2.2 Per aquest motiu, l’Organitzador és un tercer que no forma part de Wino Tours i només publica l’escapada de diferents Organitzadors a través del seu Lloc Web. L’Organitzador, si s’escau, autoritza a Wino Tours a mostrar les escapades que organitza a la seva Web.

2.3 Per la seva banda, atès que Wino Tours té la consideració d’intermediari, gestiona la contractació de l’escapada per compte de l’Organitzador. Per tant, Wino Tours no organitza l’escapada, sinó que només media en la comercialització de les reserves. Wino Tours realitza una informació de l’escapada que ofereixen els Organitzadors en els dies i/o hores que l’Organitzador ens informa i autoritza de manera explícita i documentada a anunciar. En cap cas, Wino Tours ven, lliura i/o realitza l’escapada reservada.

L’usuari

3.1 L’usuari declara ser major d’edat (major de 18 anys) i tenir la capacitat legal necessària per contractar les activitats que ofereixen els organitzadors a través del lloc web d’acord amb les condicions detallades a través d’aquestes condicions generals de contractació, que declaren entendre i acceptar.

3.2 En el cas de contractar per menors d’edat, cal l’autorització dels pares o tutors per gaudir de l’activitat contractada. The user is solely responsible for the veracity and accuracy of the data provided to Wino Tours in the reservation process.

3.3 L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts del nostre lloc web d’acord amb la llei i els termes i condicions generals i particulars dels serveis que ofereix el lloc web en tot moment i s’ha d’abstenir d’utilitzar-los per:

 • Transmetre el vostre nom d’usuari i contrasenya a tercers no autoritzats i haurà de notificar immediatament a Wino Tours l’accés per part d’un usuari no autoritzat a aquesta informació.
 • Introduïu programes de dades a la xarxa que puguin causar danys als sistemes informàtics de Wino Tours, els seus proveïdors o usuaris externs de la xarxa interna o d’aquest lloc web.
 • Realitzar activitats il·legals, contràries a la bona fe, els costums, la moral o l’ordre públic.
 • Realitzar activitats que constitueixin una infracció de la normativa sobre propietat intel·lectual i industrial o de qualsevol altra norma de l’ordre jurídic aplicable.
 • Reproduir, duplicar, vendre o explotar amb finalitats comercials qualsevol contingut del lloc web.
 • Disseminate content of a racist, xenophobic, pornographic nature, in support of terrorism and / or that violates human rights

3.4 Quan es registri a Wino Tours, l’usuari triarà un nom d’usuari i una contrasenya que hauran de ser degudament protegits per accedir-hi posteriorment com a usuari registrat. Atès que són personals i confidencials, l’usuari es considerarà l’únic responsable en cas que sigui utilitzat per una tercera persona a qui l’hagi facilitat.

3.5 The information you provide to Wino Tours must be correct. L’usuari és responsable de proporcionar les seves dades correctament en els processos de contractació establerts al lloc web, i ha de prestar especial atenció a la introducció de dades relatives a l’adreça de lliurament de les activitats contractades (adreça de correu electrònic i número de telèfon). ), així com, si escau, els noms dels tercers respecte als quals introduïu les vostres dades, prèvia autorització d’aquests tercers, l’usuari haurà d’introduir totes les dades d’identificació correctament i tal com apareixen a el DNI o passaport.

3.6 Wino Tours no es fa responsable del fet que no rebi la reserva de l’activitat si la configuració de la seva adreça de correu electrònic no és correcta o ha proporcionat la informació incorrecta. A més, haureu d’informar immediatament si hi ha algun canvi relacionat amb la vostra adreça de correu electrònic o el vostre número de telèfon.

Reservar una activitat

4.1 Totes les activitats i serveis mostrats al lloc web estan subjectes a una disponibilitat limitada. Wino Tours no garanteix que el servei estigui sempre disponible, fins i tot si es mostra a través d’ell ja que l’organitzador organitza i ofereix l’activitat.

4.2 En prémer el botó “Comprar”, com a usuari, envieu a Wino Tours, que actua en nom i en nom de l’Organitzador, una sol·licitud de reserva de l’activitat anunciada a través del lloc web. Tanmateix, la reserva d’activitat no finalitzarà fins que no rebeu un correu electrònic de Wino Tours / Organizer que confirmi l’acceptació de la sol·licitud de reserva d’activitat i la reserva real de l’activitat.

4.3 L’únic mitjà de pagament mitjançant el qual podeu comprar al lloc web és mitjançant targeta bancària i transferència bancària. Les targetes bancàries acceptades al lloc web són les següents: Visa i MasterCard. Tots els titulars de la targeta bancària estan subjectes a controls de validació i autorització per part de l’emissor de la targeta. Si l’emissor de la targeta de pagament del comprador nega o, per qualsevol motiu, no autoritza el pagament al nostre favor, abans o després d’un pagament, no ens farem responsables de cap demora o falta de confirmació de la Comanda contractada.

4.4 Els preus finals indicats al lloc web inclouen l’IVA. No s’inclouen els impostos turístics que se sol·liciten quan s’allotja en un allotjament turístic.

4.5 D’altra banda, fins i tot si Wino Tours / Organizer ha acceptat la vostra sol·licitud, podeu cancel·lar la reserva en qualsevol moment si teniu sospites raonables d’haver comès o cometre algun tipus de frau contra Wino Tours o l’Organitzador.

4.6 En virtut del que disposa l’article 103 apartat l) del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries; en el moment que formalitzeu una reserva per a una activitat i es confirma, no podeu renunciar a l’activitat perquè consisteix en una activitat de lleure que preveu una data o període concret d’execució.

Política de cancel·lació i devolució de l’activitat contractada

5.1 En el cas que l’activitat contractada no s’hagi pogut dur a terme per causes alienes al client (per exemple, condicions meteorològiques o aquelles circumstàncies inevitables i excepcionals que escapen al control del client i els efectes de les quals no s’haguessin pogut evitar encara que tots les mesures s’havien pres) Rebràs un reemborsament o un val per l’import pagat que podràs bescanviar en qualsevol moment per qualsevol altra activitat que s’anunciï a través del Lloc Web.

5.2 D’altra banda, si el tour es cancel·la per motius que sí tenen a veure amb el client, com no presentar-se a l’hora indicada o no estar en condicions per a l’activitat en el moment de realitzar-la, Wino Tours no està obligat a realitzar qualsevol tipus de devolució.

5.3 As a user, you can cancel any activity in more than 48 hours in advance and Wino Tours will refund you with the total amount of the booking price. En cas que la cancel·lació es faci amb menys de 48 hores d’antelació a la data de reserva, hi haurà una sanció seguint aquestes dues regles:

Entre 48 hores i 24 hores abans de la data de la reserva, la sanció serà igual al 50% del preu total de la reserva. És a dir, l’usuari rebrà la meitat del que es pagava inicialment.

Menys de 24 hores abans de la data de la reserva, la sanció serà igual al 100% del preu total de la reserva. És a dir, l’usuari deixarà de rebre cap reembossament.

Tractament de dades personals

6.1 Per conèixer el tractament que realitzarà Wino Tours de les seves dades personals, podeu accedir a la Política de privadesa de Wino Tours. Tot i disposar de tota la informació de la Política de privadesa, l’informem que Wino Tours es considera responsable del tractament de les seves dades personals i, per tal de fer la reserva efectiva de l’activitat per la qual ha estat interessat, ho comunicarà a l’organitzador. , que es considerarà responsable del tractament.

6.2 In the case of wanting to exercise your rights against Wino Tours, you can contact us through the contact information provided in section 1 of these General Contracting Conditions

Nul·litat de les clàusules

Si es declara, total o parcialment, nul·la o ineficaç alguna clàusula inclosa en les presents Condicions Generals de Contractació, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà aquesta disposició o la part de la mateixa que sigui nul·la o ineficaç, les condicions generals que subsisteixin en la resta de disposició, o la part del mateix que es veu afectada, per no posar.

Exclusió de la renúncia
El fet que qualsevol de les parts no exerceixi els seus drets en cas que l’altra part incompleixi alguna de les obligacions que li són imposades per aquestes Condicions Generals de Contractació no es pot interpretar amb una renúncia a futurs incompliments de l’obligació de.

Llei aplicable

L’usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d’aquest servei sigui espanyola. Els jutges i tribunals del domicili de l’usuari seran competents per conèixer les diferències que es deriven de la interpretació o aplicació d’aquesta clàusula.

Divers

10.1 Per a qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació, l’usuari s’ha de posar en contacte amb Wino Tours a l’adreça Bahia Palace IC / Gregal, 2 bjs A – Miami Platja (Mont Roig del Camp) o per telèfon +34 605154109 o per correu electrònic de comunicació info @ wino.tours

10.2 S’informa degudament a l’usuari que Wino Tours, mitjançant la publicació de comentaris o opinions dels seus usuaris al seu lloc web, no aprova ni es posiciona al respecte. En conseqüència, Wino Tours queda exempta de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se del contingut de les opinions o comentaris publicats al seu lloc web, fets pels seus usuaris.

Targetes regal

11.1 Un cop el client hagi efectuat el pagament a la reserva de l’activitat, té dret a sol·licitar una targeta regal. S’enviarà sense cap cost addicional a l’adreça de correu electrònic proporcionada en format PDF.

11.2 El titular de la targeta regal té 12 mesos des del moment de la compra per gaudir del tour/escapada en què s’ha lliurat.

11.3 Per gaudir de la targeta regal, el titular de la targeta s’ha de posar en contacte amb Wino Tours amb almenys 1 setmana d’antelació.

11.4 S’accepten canvis de la targeta regal, però no devolucions. Les condicions de canvi de tour/escapada són les següents:

 • Si el valor del tour/escapada és inferior, no es retornarà la diferència del valor.
 • Si el valor del tour/escapada és superior, s’ha d’abonar la diferència del canvi.

11.5 En el cas de no gaudir del tour/escapada especificada a la targeta en un termini de 12 mesos, no es realitzaran reemborsaments ni canvis. Per tant, serà inutilitzable.

11.6 No es realitzaran reemborsaments econòmics si es decideix evitar el tour/escapada abans del final del període de 12 mesos.

11.7 Si es produeix un increment del preu de les experiències adquirides com a obsequi en el moment de gaudir-les, es comunicarà l’augment de preu al client. Qui podrà escollir entre: pagar la diferència o escollir una altra activitat que estigui inclosa en el preu de pagament inicial. En aquest cas, es procedirà a la devolució si el client no vol una altra activitat que l’oferta inicialment, i no vol pagar la diferència.

T'agradaria estar al corrent de tot?

Et donem la benvinguda a la newsletter de Wino Tours.. On enviem només contingut de qualitat.

Open chat
1
¿Need help?
Scan the code
Don't be shy 🙈
Ask us anything, we are here to help!